02 894 2301 41,41/1 ซ.เอกชัย76 แยก1-3-1 แขวง คลองบางพราน เขต บางบอน กรุงเทพฯ 10150

Services

M.E.C. Engineering The Leader Engineering And Construction Company

บริการหลักของเรา

งานก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง อาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สถานีบริการน้ำมัน งานระบบสาธารณูปโภค งานระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม งานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย และงานก่อสร้างอื่นๆ ให้บริการด้านรับวางระบบ ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโรงงานอุตสาหกรรม ทุกขนาด

งานออกแบบโครงสร้าง

ออกแบบ เราออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง อย่างละเอียด ประมาณราคางานก่อสร้างโดยทีมวิศวกร ที่ใบอนุญาต จากสภาวิศวกร ให้มีทิศทางที่มีมาตรฐาน และ พัฒนาระบบเทคนิคการทำงานอย่างต่อเนื่อง

'งานระบบ M&E'

การรับเหมางานระบบ M&Eเป็นบริการที่เราเสนอควบคู่ไปกับการก่อสร้างโรงงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายโดยในการรับเหมางานระบบนั้น ทางเราจะดูแลงานระบบทุกอย่างที่พึงมีในแต่ละโรงงาน อาทิ งานระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบดับเพลิง เป็นต้น โดยวิศวกรของเรามีบทบาทและความสามารถที่จะจัดการกับงานระบบได้เป็นอย่างดี

ให้คำปรึกษาและบริหารโครงการ

ทีปรึกษาโครงการ ทั้งโครงการขนาดเล็ก และ โครงการขนาดใหญ่ วิเคราะห์ความเหมาะสม การสำรวจ รับวางระบบ ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด