02 894 2301 41,41/1 ซ.เอกชัย76 แยก1-3-1 แขวง คลองบางพราน เขต บางบอน กรุงเทพฯ 10150

Services

M.E.C. Engineering The Leader Engineering And Construction Company

บริการหลักของเรา

งานก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง อาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สถานีบริการน้ำมัน งานระบบสาธารณูปโภค งานระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม งานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย และงานก่อสร้างอื่นๆ ให้บริการด้านรับวางระบบ ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโรงงานอุตสาหกรรม ทุกขนาด

งานออกแบบโครงสร้าง

บริษัทฯ รับงานออกแบบโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการออกแบบที่หลากหลาย สามารถตอบสนองและปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

งานระบบ MEP

รับออกแบบ พร้อมดำเนินการ จัดหาและติดตั้ง ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบควบคุม ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสุขาภิบาล และระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ ทั้งโครงการ

ให้คำปรึกษาและบริหารโครงการ

รับเป็นทีปรึกษาโครงการ ในโครงการขนาดใหญ่ ทุกประเภท วิเคราะห์ความเหมาะสม การสำรวจ รับวางระบบ ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด