02 894 2301 41,41/1 ซ.เอกชัย76 แยก1-3-1 แขวง คลองบางพราน เขต บางบอน กรุงเทพฯ 10150

Projects

M.E.C. Engineering The Leader Engineering And Construction Company

Sritrang Factory Group

/
บมจ.ศรีตรัง เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจยางธรรมชาติอย่างครบวงจร (Integrated Natural Rubber Company) บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 10 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก และมีผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติขั้นพื้นฐานทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก

PTT สถานีบริการน้ำมัน ปตท.

/
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ โออาร์ (OR) ที่มุ่งเน้นทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมพัฒนาชุมชน และมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนา สถานีบริการ PTT Station[…]

The Shell Company of Thailand Ltd.

/
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มีบทบาทอย่างกว้างขวางใน อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมเคมี ในประเทศไทย ทั้งการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน และเคมีภัณฑ์ ต่างๆ

CK CH Double track railway

/
บริษัทกิจการร่วมค้าซีเค ซีเอช ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่นฉบับที่ 1 กับ การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินงาน ก่อสร้างงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบรูปทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่ จากแบบรูปเดิมตามสัญญาที่เป็นคันดินถมสูง เป็นแบบรูปโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (Elevated Structures)

The Bay@Cape Yamu Villa

/
The Bay@Cape Yamu Villa Villa6 , Villa12 , Villa13

Sritrang Glove Thailand

/
Sritrang Glove Thailand

BEM

/
เป็นผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางและโครงข่ายการให้บริการ ทั้งในระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต

ไทวัสดุ

/
หนึ่งในธุรกิจค้าปลีกในเครือเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ผู้ดำเนินการบริหาร ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และสินค้าเพื่อบ้านครบวงจรของคนไทย ในนาม "ไทวัสดุ" โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้รับเหมารายกลาง และรายย่อย เจ้าของโครงการต่าง ๆ ร้านค้าปลีก และเจ้าของบ้าน ภายใต้จุดขาย "ครบเรื่องบ้าน ถูกและดี" ที่ไทวัสดุ

SC ASSET

/
SC Asset ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 จนปัจจุบันดำเนินธุรกิจรวม 31 ปี โดยมุ่งเน้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านโครงการพักอาศัย ทั้งแนวราบคือ บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ รวมถึงแนวสูงอย่าง คอนโดมิเนียม นอกจากนี้บริษัทยังมีธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าอีกด้วย

KCG

/
เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับการรับประทานอาหารที่ ทุกคน ทำงานด้วยใจรักในศาสตร์และศิลปะของอาหาร และความเป็นมืออาชีพ ผสมผสานทั้งศาสตร์ (ความรู้ ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพ) และศิลป์ (ความคิด และจิตใจที่สร้างสรรค์) ของอาหาร คิดค้น พัฒนา ผลิต จัดหาอาหารที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก อย่างผู้ที่รู้จริงในเรื่องอาหาร พร้อมทั้งสรรหาเรื่องราวและที่มาของอาหาร (FOOD STORY) อย่างใส่ใจเพื่อสร้างสุนทรียภาพในการรับประทานอาหารให้กับทุกคน

ช.การช่าง

/
แผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 – 2564 ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยแผนวิสาหกิจการรถไฟ แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 – 2564 ประจำปีงบประมาณ 2563 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการให้บริการ ขนส่งทางราง ปรับปรุงการดำเนินงานทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจรองให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้สอดคล้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบราง รวมทั้ง การเพิ่มฐานะทางการเงิน

เทศบาลบางแม่นาง

/
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางแม่นางสำหรับบริการประชาชน วิสัยทัศน์ บางแม่นางน่าอยู่ เชิดชูหลักธรรมาภิบาล สานความรักความสามัคคี คู่วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง