02 894 2301 41,41/1 ซ.เอกชัย76 แยก1-3-1 แขวง คลองบางพราน เขต บางบอน กรุงเทพฯ 10150

Projects

M.E.C. Engineering The Leader Engineering And Construction Company

Sritrang Factory Group

/
บมจ.ศรีตรัง เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจยางธรรมชาติอย่างครบวงจร (Integrated Natural Rubber Company) บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 10 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก และมีผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติขั้นพื้นฐานทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก

PTT สถานีบริการน้ำมัน ปตท.

/
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ โออาร์ (OR) ที่มุ่งเน้นทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมพัฒนาชุมชน และมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนา สถานีบริการ PTT Station[…]

The Shell Company of Thailand Ltd.

/
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มีบทบาทอย่างกว้างขวางใน อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมเคมี ในประเทศไทย ทั้งการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน และเคมีภัณฑ์ ต่างๆ[…]

CK CH Double track railway

/
บริษัทกิจการร่วมค้าซีเค ซีเอช ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่นฉบับที่ 1 กับ การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินงาน ก่อสร้างงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบรูปทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่ จากแบบรูปเดิมตามสัญญาที่เป็นคันดินถมสูง เป็นแบบรูปโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (Elevated Structures)

The Bay@Cape Yamu Villa

/
The Bay@Cape Yamu Villa Villa6 , Villa12 , Villa13

Sritrang Glove Thailand

/
Sritrang Glove Thailand