02 894 2301 41,41/1 ซอยเอกชัย76 แยก1-3-1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Project Info

M.E.C Engineering The Leader Engineering And Construction Company

PROJECT INFO

Client:Blue Fire Engineering & Construction Co., Ltd.

Location:Bangkok

Factory Type : M&E System Sanitary System

Year Completed: 2023

Value: 60,000,000 Bath

KCG Corporation Pub Co., Ltd.

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับการรับประทานอาหารที่ ทุกคน ทำงานด้วยใจรักในศาสตร์และศิลปะของอาหาร และความเป็นมืออาชีพ ผสมผสานทั้งศาสตร์ (ความรู้ ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพ) และศิลป์ (ความคิด และจิตใจที่สร้างสรรค์) ของอาหาร คิดค้น พัฒนา ผลิต จัดหาอาหารที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก อย่างผู้ที่รู้จริงในเรื่องอาหาร พร้อมทั้งสรรหาเรื่องราวและที่มาของอาหาร (FOOD STORY) อย่างใส่ใจเพื่อสร้างสุนทรียภาพในการรับประทานอาหารให้กับทุกคน