02 894 2301 41,41/1 ซอยเอกชัย76 แยก1-3-1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Project Info

M.E.C Engineering The Leader Engineering And Construction Company

PROJECT INFO

Client:เทศบาลบางแม่นาง

Location:อาคารสำนักงานสำหรับบริการประชาชน จ.นนทบุรี

Factory Type : Construction M&E System Sanitary System

Year Completed: 2024

Value: 36,000,000 Bath

เทศบาลบางแม่นาง

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางแม่นางสำหรับบริการประชาชน วิสัยทัศน์ บางแม่นางน่าอยู่ เชิดชูหลักธรรมาภิบาล สานความรักความสามัคคี คู่วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง