02 894 2301 41,41/1 ซอยเอกชัย76 แยก1-3-1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Project Info

M.E.C Engineering The Leader Engineering And Construction Company

PROJECT INFO

Client: PTT สถานี้บริการน้ำมัน ปตท.

Location: PTT สถานี้บริการน้ำมัน ปตท.

Factory Type : Design&Drawing Construction M&E System Sanitary System

Year Completed: 2020

Value: N/A

Architect: M.E.C Engineering Co.,Ltd.

PTT สถานี้บริการน้ำมัน ปตท.

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ โออาร์ (OR) ที่มุ่งเน้นทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมพัฒนาชุมชน และมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนา สถานีบริการ PTT Station