02 894 2301 41,41/1 ซอยเอกชัย76 แยก1-3-1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Project Info

M.E.C Engineering The Leader Engineering And Construction Company

PROJECT INFO

Client: The Shell Company of Thailand Ltd.

Location: Chaing Mai/Kallapapruek Bangkok

Factory Type : Construction M&E System Sanitary System

Year Completed: 2016

Value: 30,000,000 Bath

Architect: M.E.C Engineering Co.,Ltd.

The Shell Company of Thailand Ltd.

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มีบทบาทอย่างกว้างขวางใน อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมเคมี ในประเทศไทย ทั้งการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน และเคมีภัณฑ์ ต่างๆ