02 894 2301 41,41/1 ซอยเอกชัย76 แยก1-3-1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Project Info

M.E.C Engineering The Leader Engineering And Construction Company

PROJECT INFO

Client: BUA-YAI JUNCTION CONTAINER YARD CY2

Location: Nakonratchasima

Factory Type : DDrawing Construction M&E System Sanitary System

Year Completed: 2016

Value: 40,000,000 Bath

Architect: M.E.C Engineering Co.,Ltd.

BUA-YAI JUNCTION CONTAINER YARD CY2

บริษัทกิจการร่วมค้าซีเค ซีเอช ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่นฉบับที่ 1 กับ การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินงานก่อสร้างงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบรูปทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่จากแบบรูปเดิมตามสัญญาที่เป็นคันดินถมสูง เป็นแบบรูปโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (Elevated Structures)