02 894 2301 41,41/1 ซอยเอกชัย76 แยก1-3-1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Project Info

M.E.C Engineering The Leader Engineering And Construction Company

PROJECT INFO

Client: CRC THAI WATSADU Co., Ltd.

Location: จังหวัด เลย

Factory Type : Construction M&E System Sanitary System

Year Completed: 2023

Value: 172,000,000 Bath

CRC THAI WATSADU Co., Ltd.

หนึ่งในธุรกิจค้าปลีกในเครือเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ผู้ดำเนินการบริหาร ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และสินค้าเพื่อบ้านครบวงจรของคนไทย ในนาม "ไทวัสดุ" โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้รับเหมารายกลาง และรายย่อย เจ้าของโครงการต่าง ๆ ร้านค้าปลีก และเจ้าของบ้าน ภายใต้จุดขาย "ครบเรื่องบ้าน ถูกและดี" ที่ไทวัสดุ