02 894 2301 41,41/1 ซอยเอกชัย76 แยก1-3-1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Project Info

M.E.C Engineering The Leader Engineering And Construction Company

PROJECT INFO

Client: SC ASSET CORPORATION Pub Co., Ltd.

Location: Nakornsawan

Factory Type : Construction M&E System Sanitary System

Year Completed: 2023

Value: 181,000,000 Bath

SC ASSET CORPORATION Pub Co., Ltd.

SC Asset ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 จนปัจจุบันดำเนินธุรกิจรวม 31 ปี โดยมุ่งเน้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านโครงการพักอาศัย ทั้งแนวราบคือ บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ รวมถึงแนวสูงอย่าง คอนโดมิเนียม นอกจากนี้บริษัทยังมีธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าอีกด้วย